Elérhetőségeink
Iroda: +36 1 604 8342,
Kutatószoba: +36 1 604 8391,
Cím: 1165 Budapest,
Veres Péter út 155-157.
E-mail: Térkép
NAPTÁR
Május2024. JúniusJúlius
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Impresszum
Programajánló
Házirend
Virtuális séta
Értéktár

Flash-Com Számítástechnika

Házirend


 

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK)

HÁZIRENDJE

 

A házirend célja

 

A Házirend célja, hogy Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (továbbiakban: KHEK) tagintézményeinek:

 • Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (székhely)
 • Cinkotai Tájház (tagintézmény)
 • Tóth Ilonka Emlékház (tagintézmény)

(a továbbiakban együttesen: KHEK helyszínei) használatához fűződő elvárt látogatási és magatartási szabályokat és ezek megsértésének következményeit összefoglalja.

 

 

A házirend hatálya

 

A Házirend hatálya kiterjed a KHEK fő és mellékfoglalkozású, valamint a megbízásos jogviszonyban álló munkatársakra, valamint a KHEK székhelyén és telephelyein tartózkodó látogatókra és bérlőkre.

 

A látogató és a bérlő a belépéssel, valamint a KHEK helyszínein megrendezésre kerülő rendezvényen való részvétellel minden külön cselekmény nélkül tudomásul veszi a jelen Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállal annak maradéktalan betartására.

 

A Házirend határozatlan időre vonatkozik.

 

Tagintézményeink látogatása és a tárlatvezetés egyéneknek és csoportoknak telefonon és e-mailen, előre egyeztetett időpontban lehetséges, a következő elérhetőségeken:

 

A nyitvatartás és a látogathatóság a mindenkori érvényben lévő rendelkezések szerint változhat.

 

Látogatási szabályok

 

 • A látogatók a KHEK helyszínein található kiállításokon és közösségi területeken tartózkodhatnak.
 • Az KHEK székhelyén és telephelyein található kiállítások a KHEK alkalmazottainak felügyelete mellett látogathatók.
 • A KHEK alkalmazottainak utasításait minden használónak minden alkalommal be kell tartani. Ellenkező esetben a használók az intézmény területéről kiutasítandók.
 • A kiállításokat, rendezvényeket a használók saját felelősségükre látogathatják.
 • A KHEK helyszínein a külső- és belső kiállítóterekben található műtárgyakhoz és a kiállításokon található vitrinekhez, tárlókhoz hozzáérni tilos!
 • A KHEK berendezési és felszerelési eszközei csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.
 • A KHEK helyszínein tartózkodó használó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KHEK kép- és hanganyagot készíthet saját vagy befogadott programjairól, amelyeket archívumában, kommunikációs anyagaiban, médiában, nyomtatott- és elektronikus sajtóban közzé tehet.
 • A KHEK helyszínein hagyott tárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
 • A kiállítóterekben ételt és italt fogyasztani tilos.
 • Kérjük, a kiállításokon, rendezvényeken előadások, tárlatvezetések alkalmával ne zavarják a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonjukat halkítsák le és ne használják beszélgetésre.
 • Tilos bevinni a kiállításokra, rendezvényterekbe élő állatot (kivéve a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett segítő-, vagy vezetőkutyát), növényt, fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt.
 • Az intézmény székhelyének és telephelyeinek egész területén tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta használata.
 • A KHEK helyszínein szemetelni tilos! A használó a szemetet a KHEK helyszíneken elhelyezett szemetesekbe helyezheti el.
 • Tilos az épületbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot behozni, illetve többi látogatót, belépőt veszélyeztető és zavaró eszközt, tárgyat bevinni és használni!
 • Tilos a KHEK helyszíneit bódult, ittas állapotban látogatni!
 • Tilos a KHEK helyszínein közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 • Az intézmény nem vállal felelősséget a személyek testi épségében, egészségében, a kiállítási berendezések által okozott sérülésekért, személyes tulajdonban keletkezett károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
 • Amennyiben használó a KHEK helyszínein, az épületekben, azoknak szerkezetében, a kiállítások installációjában, valamint műtárgyakban kárt okoz, úgy anyagi felelősséggel tartozik annak megtérítéséért.
 • Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb) esetén a használók kötelesek pontosan betartani az intézmény dolgozóinak utasításait, valamint az épület mentési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

 

A KHEK helyszíneinek bérlési feltételei:

 • Helyiség-bérleti szerződés megkötése esetén a bérlő tudomásul veszi, hogy a KHEK ingatlanjaiban, ingóságaiban okozott esetleges károkért felelősséggel tartozik, amennyiben a kár gondatlan magatartásból, szándékos károkozásból vagy a Házirend és bérleti szerződés megszegéséből származik.
 • Továbbá a bérlő személyi és anyagi felelősséggel tartozik vendégei, hozzátartozói által okozott mindennemű kárért.
 • A KHEK helyszínein bérelhető területek:
  • Helytörténeti Gyűjtemény: a bérleti szerződésben megjelölt közösségi területek az állandó kiállítás területén kívül
  • Tóth Ilonka Emlékház: a föld alatt található oktatóközpont oktatóterme, központi fogadóterülete és mosdói.
  • Cinkotai Tájház: a tájház kertje, az udvaron található mosdó és a fedett szín
 • A bérlők kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett területeken tartózkodhatnak.
 • Az eseti bérlők a Cinkotai Tájházban, a Tóth Ilonka Emlékházban és a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményben kulcsot nem kapnak, az éves szerződéssel rendelkező bérlők a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény nagykapu, és a villaépületen kívüli különálló, bérelt helyszínek kulcsát kapják meg.
 • Tűzgyújtási lehetőség: kizárólag a Cinkotai Tájházban, a kijelölt tűzrakó helyeken, sütés – főzés céljából megengedett a bérlőknek. Tűzrakó helyek: kemence, tűzfészek bográcsozáshoz, üstház üstben főzéshez. Tűzrakás esetén minden alkalommal kötelező, tűzoltásra alkalmas vödörnyi víz készenlétbe helyezése a tűzrakó helytől max. 2 méter távolságra. Tűzgyújtás a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményben tilos, a Tóth Ilonka Emlékházban megemlékezések alkalmával gyertyagyújtás formájában megengedett, szigorúan ellenőrzött környezetben, a KHEK alkalmazottak jelenlétében lehetséges.

 

Parkolásra vonatkozó szabályok:

 • Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményben az udvarban kijelölt területen.
 • Cinkotai Tájház udvarára behajtani és parkolni tilos.
 • Tóth Ilonka Emlékház udvarára behajtani és parkolni tilos.

 

A Házirend megsértésének következményei:

 • A KHEK fenntartja a jogot, hogy a Házirend pontjait be nem tartó személyektől a KHEK helyszínek látogatásának lehetőségét megvonja.
 • A Házirendet be nem tartó használó köteles a KHEK alkalmazottjának felhívására a helyszínt haladéktalanul elhagyni.
 • A Házirend megszegéséből fakadó károkért a Házirendet megszegő használó felelős. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a Házirendet megszegő használó viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
 • A KHEK helyszínein történő bárminemű lopás, károkozás vagy egyéb szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése büntetőjogi felelősségre vonással jár.

 

Budapest, 2023. 03. 01.

 

Müller Ildikó

intézményvezető

 

 1. számú melléklet

 

Nyitvatartás:

 

Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (székhely):

(1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.)

Hétfő: 9-18

Kedd: 9-18

Szerda: 9-16

Csütörtök 9-16

Péntek: 9-16

Szombat: 9-13

Vasárnap: zárva

 

TAGINTÉZMÉNYEINK:

 

Cinkotai Tájház

(1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.

Hétfő: 9-18 előzetes bejelentkezés alapján

Kedd: 9-18 előzetes bejelentkezés alapján

Szerda: 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Csütörtök 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Péntek: 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Szombat: 9-13 (előzetes bejelentkezés alapján

Vasárnap: zárva

 

Bejelentkezés 48 órával előtte írásban vagy telefonon történik.

 

Tóth Ilonka Emlékház

(1162 Budapest, Állás utca 57.)

Hétfő: 9-18 előzetes bejelentkezés alapján

Kedd: 9-18 előzetes bejelentkezés alapján

Szerda: 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Csütörtök 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Péntek: 9-16 előzetes bejelentkezés alapján

Szombat: 9-13 előzetes bejelentkezés alapján

Vasárnap: zárva

 

Bejelentkezés 48 órával előtte írásban vagy telefonon történik.

Jelen nyitva tartás 2023. máricus 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti minden korábbi, e tárgyban kiadott nyitva tartási rend.